Езици:  

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Добре Дошли в GreenInfraNet!

Мрежата за зелена инфраструктура е проект с партньори от 12 региона от различни европейски страни. Те работят заедно, за да подпомогнат развитието и прилагането на зелена инфраструктура в региони от ЕС. Това става чрез обмяна на опит и знания и чрез идентифициране, анализ и трансфер на добри практики. Този тригодишен проект стартира през април 2012 и е финансиран от програмата на Европейския съюз INTERREG IVC.

Идеята за зелена инфраструктура разглежда опазването на биологичното богатство като част от една широка политическа рамка, в която главните природозащитни цели могат да бъдат постигнати в хармония с други цели на оползотворяването на земята като земеделие, лесовъдство, отдих и адаптация към климатичните промени. Зелената инфраструктура също подпомага устойчивата икономика като поддържа екосистемите и намалява вредните ефекти на транспорта и енергийната инфраструктура, както и икономическото развитие изобщо.

European Regional Development Fund INTERREG IVC Programme
Countries
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe