Languages:

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Print

REĢIONĀLAIS VIDES CENTRS CENTRĀLAI UN AUSTRUMEIROPAI (UNGĀRIJA)

Partnerorganizācija Reģionālais vides centrs Centrālai un Austrumeiropai
Atrašanās vieta Ungārija
Aktivitātes Reģionālais vides centrs Centrālai un Austrumeiropai (RVC) ir starptautiska organizācija, kas dibināta 1990. gadā. Tā misija ir sniegt atbalstu vides jautājumos, veicinot sadarbību starp ieinteresētajām pusēm, brīvu informācijas apmaiņu un sabiedrības iesaistīšanu vides jautājumu risināšanā. RVC ir biroju tīkls 17 valstīs Centrālajā un Austrumeiropā, galvenā mītne ir Ungārijā. Šajā projektā tas piedalīsies, sniedzot savu pieredzi vides politikas plānošanā, īpašu uzmanību pievēršot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Centrālajā un Austrumeiropā.
Kontaktinformācija

Dora Almassy
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
Ady Endre ut 9-11, 2000 Szentendre, Hungary
Tel.: (36 26) 504 000
Fakss: (36 26) 311 294
E-pasts: dalmassy@rec.org
Tīmekļa vietne: www.rec.org

 

  REC
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe