Llengües:  

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Print

Sobre el projecte

El projecte Xarxa d’Infraestructura Verda és una resposta al repte de la conservació de la biodiversitat a Europa i a la pèrdua de valuosos ecosistemes i dels seus serveis associats.

L'objectiu principal del projecte és enfortir el desenvolupament i la implementació de la infraestructura verda a les regions de la UE amb la finalitat de conservar la biodiversitat i els serveis ecosistèmics en estreta col·laboració amb altres mesures polítiques relacionades amb, per exemple, l'agricultura, el desenvolupament urbà, el transport, el lleure i l’adaptació al canvi climàtic.

Els socis assoliran els objectius del projecte a través de l'intercanvi de coneixements, experiències i les millors pràctiques. S’explorarà el concepte d’infraestructura verda a través de l'examinació general de les metodologies analítiques, del desenvolupament i l’execució de polítiques, i es focalitzarà el desenvolupament i l'aplicació de la infraestructura verda en quatre àmbits específics: les àrees urbanitzades, els espais naturals, els usos del sòl en àrees rurals i l'adaptació al canvi climàtic.

La sostenibilitat dels resultats es garantirà a través de la transferència de bones pràctiques, la creació de plans d'acció i l'establiment permanent de la Xarxa Europea de Coneixements sobre la Infraestructura Verda.


 

 

 

 

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe