Languages:

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Print

Rezultāti

Projekta galvenais mērķis ir stiprināt zaļās infrastruktūras izstrādi un īstenošanu ES reģionos. Tas tiks panākts, apmainoties ar zināšanām un izplatot tās, pieredzi un labākās prakses piemērus starp partneriem.

Rezultāti tiks prezentēti trijos veidos. Zaļās infrastruktūras rīcības instruments būs projekta fināla iznākums un apkopos projekta aktivitāšu būtiskākos rezultātus. Ieinteresēto pušu datu bāze radīs pamatu, kas nodrošinās, ka attiecīgā mērķa grupa tiek sasniegta, sniedzot turpmāku sadarbību zaļās infrastruktūras jomā, savukārt labās prakses piemēru apmaiņa starp partneriem nodrošinās sasniegto rezultātu ilgtspējību.

Turklāt pastāvīga Eiropas zaļās infrastruktūras zināšanu tīkla izveide ļaus zaļajā infrastruktūrā ieinteresētajām personām visā Eiropā gūt labumu no projekta sasniegumiem un turpināt apmainīties un pārņemt labās prakses piemērus un zināšanas arī pēc GreenInfraNet projekta beigām.


 

 

 

 

 

 

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe