Llengües:  

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Print

Resultats

El principal objectiu del projecte és enfortir el desenvolupament i la implementació de la infraestructura verda a les regions de la UE. Això s'aconseguirà mitjançant l'intercanvi i difusió de coneixements, experiències i bones pràctiques entre els socis.

Els resultats es presentaran principalment en forma de tres productes: Eines d'Acció per a la Infrastructura Verda  (Green Infrastructure Action Toolkit), que serà l’últim dels productes del projecte i que consolidarà els resultats substantius de les activitats dutes a terme. La base de dades d’interessats (stakeholders database) serà creada per assegurar la comunicació amb el grup de destinataris més rellevant per tal de permetre una futura cooperació en l'àmbit de la infraestructura verda; mentre que la transferència de bones pràctiques (good practice transfer) entre els socis assegurarà la sostenibilitat dels resultats assolits.

A més, l'establiment de la permanent Xarxa Europea de Coneixement sobre la Infraestructura Verda permetrà als interessats en la infraestructura verda arreu d’Europa capitalitzar els èxits del projecte i continuar l'intercanvi i transferència d'experiències, coneixements i bones pràctiques després de la fi del projecte de la Xarxa d'Infraestrucrura Verda.

 

 

 

 

 

 

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe