Languages:

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Print

Par projektu

GreenInfraNet projekts ir atbilde bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas uzdevumiem Eiropā, kā arī vērtīgo ekosistēmu un to pakalpojumu zaudējumiem.

Projekta galvenais mērķis ir stiprināt zaļās infrastruktūras attīstību un ieviešanu ES reģionos, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumus, sadarbojoties ar citām politikas jomām, piemēram, lauksaimniecību, pilsētvides attīstību, transportu, rekreāciju un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Partneri projekta mērķus sasniegs, daloties ar pieredzi un labās prakses piemēriem. Tie pētīs zaļās infrastruktūras konceptu, veicinot vispārēju analītisko metožu izpēti, politikas attīstību un ieviešanu, kā arī koncentrēsies uz zaļās infrastruktūras attīstību un ieviešanu četrās konkrētās jomās: pilsētvidē, dabas teritorijās, lauksaimniecības zemēs un klimata pārmaiņu samazināšanā.

Rezultātu ilgtspēja tiks nodrošināta, apmainoties ar labās prakses piemēriem, izstrādājot rīcības plānus un izveidojot pastāvīgu Eiropas Zaļās Infrastruktūras zināšanu tīklu.


 

 

 

 

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe