Languages:  

Greening Europe

An online resource for the development of green infrastructure in Europe. Go to publication

Print

Αποτελέσματα

Κύριος στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την ανάπτυξη και εφαρμογή των πράσινων υποδομών στις περιφέρειες της ΕΕ. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανταλλαγή και τη διάδοση της τεχνογνωσίας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εταίρων.

Τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται με τη μορφή τριών βασικών παραδοτέων. Το εγχειρίδιο για τις Πράσινες Υποδομές θα είναι το τελικό αποτέλεσμα του έργου και θα ενοποιήσει τα ουσιαστικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του έργου. Η βάση δεδομένων των ενδιαφερομένων θα δημιουργήσει τη βάση για διασφάλιση ότι η σχετική ομάδα-στόχος έχει προσεγγιστεί, επιτρέποντας τη μελλοντική συνεργασία στον τομέα των πράσινων υποδομών, ενώ η μεταφορά καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων, θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν.

Επιπλέον, η δημιουργία του μόνιμου Ευρωπαϊκού Δικτύου Γνώσης Πράσινων Υποδομών θα επιτρέψει στους φορείς πράσινων υποδομών σε όλη την Ευρώπη να επωφεληθούν από τα επιτεύγματα του έργου και να συνεχίσουν την ανταλλαγή και μεταφορά εμπειριών, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, μετά το τέλος του έργου GreenInfraNet.


 

 

 

 

 

 

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe